Cena?

 
Proč naše tábory stojí 1000 kč? Jiné tábory se pohybují kolem 2-3 tisíc kč. Jak je to možné?
 
Rozpočet nákladů na tábor 2016 na 1 dítě  
strava / 6 dnů / jídlo 5 krát denně / (průměrně 80 kč / den) 480 kč
nocleh / 6 nocí / (průměrně 120 kč / noc) 720 kč
odměny 200 kč
materiál (jmenovky, sešitky, diplomy, papírenské potřeby...) 100 kč
pojištění dítěte 80 kč
 
Již teď jsme na ceně 1 580 kč, a to nejsou započítané náklady na dovoz materiálů,
náklady spojené s každodenním dovozem čerstvého pečiva, hygienické náklady atd.
 
ALE!
 
Zastáváme názor, že i k dnešnímu dni lze uspořádat tábor na 6 nocí 
a přitom se vlézt do ceny 1 000 kč. Je však potřeba trochu spolupráce s jinými lidmi a institucemi. 
 
V letošním roce se nám podařilo získat finanční příspěvek z obce Bystřice.
Stejným dílem podpory přislíbilo přispět i misijní hnutí KS-SCH Bystřice.
V neposlední řadě podporují uskutečnění tohoto dětského tábora farní sbor SCEAV v Bystřici a přátelé,
kteří ochotně a s láskou přispívají svými finančními dary.
 
Vedoucí, kteří se věnují dětem celý týden, nejsou za tuto službu nijak placeni.
Berou si ve svém vlastním zájmu volno z práce a již dlouho před samotným táborem pracují na přípravách programu.
 
Náš tábor nabízí hodnotně stravený čas a každým rokem bojujeme za cenu, aby pro Vás rodiče byla čím nejnižší!

Děkujeme i Vám všem za finanční dary, podporu a modlitby!