Informace o nás

Cílem tábora je:

  • předávat duchovní hodnoty dětem
  • poukazovat na pozitivní příklady
  • nabízet smysl života a pozitivní přístup k životu i lidem

Naše tábory mají otevřené dveře pro všechny děti.

Jezdí s námi děti z rodin evangelických, katolických, z rodin křesťanstvím nedotčených.

Celý táborový program je předem připravený a vyplní jej biblické lekce, výlety s motivačním programem, táboráky, společný zpěv. Klademe důraz na sociálně osobnostní rozvoj jedince, dále na komunikaci, individuální přístup, vzájemné vztahy mezi dětmi a na mezilidské vztahy vůbec směřující k zdravému a dobrému životu, založené na etických a morálních hodnotách. Cílem je dále podpořit kulturní, sportovní a jiné zájmové činnosti dětí. Společně se také učíme spolupracovat ve skupinách a hledat řešení každodenních činností.

Děti mají stanovený řád dne, 5x denně stravu, pitný režim, povinný čas odpočinku a osobního volna.

Při zajišťování provozu klademe důraz na personální složení výchovných pracovníků tábora. Vedoucí, kteří se starají o děti, jsou zkušenými pracovníky s dětmi. Jsou obeznámeni s prostředím a mají bohaté zkušenosti práce s dětmi na letních táborech. Výchovný i provozní personál je před nástupem proškolen z předpisů a norem souvisejících s provozem, zejména s důrazem na zajištění bezpečnosti a zdraví dětí.

Historie dětkých táborů

2015 Vyšní Lhoty Zkouška odvahy
2014 Kiczera Hledači vzácných kamenů
2013 Kiczera Hrdinové věků
2012    Nýdek Záhada vyřešená
2011 Krásná pod Lysou Rytíři víry
2010 Kiczera Tajemství svobody
2009 Nýdek Po stopách apoštola Pavla
2008 Dolní Lomná Diamantovou stezkou
2007 Kiczera Indiánské léto