Nástup dítěte na tábor:           

v neděli 14. 8. 2016

                               

Ukončení tábora a předání dětí rodičům:

v sobotu 20. 8. 2016

!! dítě bude vydáno pouze rodičům (zákonným zástupcům) !!