Modlitby

Modlitby jsou velmi důležitou součástí života křesťana. Během táboru jsme byli svědky, že Bůh vyslyšel naše modlitby.

 

Bůh slyší a vyslýchá naše modlitby!!

 

Přísloví 15,29:

Hospodin je daleko od svévolníků, kdežto modlitbu spravedlivých vyslýchá.

 

Matouš 7,7-8

Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.
Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

 

1. Jan 5, 14-15

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.
A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.