Táborová dokumentace

 

Při odjezdu ODEVZDÁTE:

  • Nástupní list dítěte na tábor
  • Kopii průkazu zdravotní pojišťovny dítěte
  • léky – pokud dítě pravidelně užívá (předepsaný návod, označení jménem dítěte)

NEJPOZDĚJI týden před začátkem tábora odevzdat:
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na táboře


BEZ TĚCHTO VÝŠE UVEDENÝCH DOKLADŮ NEMŮŽE BÝT DÍTĚ PŘIJATO NA TÁBOR !!!!!!